Key Visual - graficzny motyw przewodni marki (w skrócie KV), który obrazuje jej wartości. Przenoszony na inne elementy użytkowe i promocyjne pomaga zachować komunikacyjną spójność marki i ułatwia odbiorcy jej rozpoznawanie oraz zapamiętywanie.

Key Visual nie jest bezpośrednio częścią logo, ale pod pewnymi warunkami stanowi ważny dodatek do logo. Key Visual powinien być:

- prosty i zrozumiały,
- unikalny i charakterystyczny,
- użyteczny we wszystkich mediach,
- adresowany do określonej grupy docelowej.
 © Copyright by KEY VISUAL 2012. All rights reserved.